Paulus pelayan yang ditunjuk oleh AllahKadang-kadang saya merasa heran dengan Perjanjian baru, betapa isinya didominasi oleh Surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Sehebat apakah dia sebenarnya? Dan saya sungguh mencari kebenaran akan Paulus ini, apakah sebenarnya Allah sendiri yang merencanakan dia untuk menjadi pelayanNya?

Akhirnya saya menemukan setidaknya 2 ayat yang sangat menolong saya, ayat ini menunjukan sesungguhnya memang Allah merencanakan Paulus untuk menjadi pelayan Tuhan.
Adapun ayat itu adalah terdapat di Kisah Para Rasul 9:15 dan Kisah Para Rasul 13:2

KPR 9: 15 Tetapi firman Tuhan kepadanya:”Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagi-Ku untuk memberitakan nama-Ku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel

KPR 13:2 Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus:”Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagi-Ku untuk tugas yang telah Kutentukan bagi mereka”

Inilah kedua ayat tersebut, semoga memberi peneguhan kepada teman-teman yang juga mempunyai pertanyaan seperti saya. Atau bila mungkin ada ayat lainnya silakan berkomentar di bawah.

Terima kasih